Název zakázky Zadavatel Kontaktní osoba Telefon Cena bez DPH
Ohrazenický potok Jince Povodí Vltavy s.p. Ing.Zdeněk Košlík 221 401 111 2 312 635,00 Kč
Tůně a mokřady Cerhovice Městys Cerhovice Petr Frei 311 577 556 5 583 989,00 Kč
Vodovod pro obec Vižina Obec Vižina Václav Císař 311 584 250 15 163 318,00 Kč
Stavba místní komunikace v lokalitě Skalka Obec Broumy Petr Ubry 311 585 111 5 498 681,00 Kč
Rekonstrukce brodu a části polní cesty P 11 v k.ú. Chodouň ČR státní pozemkový úřad Ing. František Král 311 653 091 1 434 387,00 Kč
Oprava kanalizační sítě Letiště Praha a.s. Ing.Karel Biskup 606 721 648 2 797 368,00 Kč
Stavební úpravy lesní cesty Pilařák II -2.etapa Lesy ČR s.p. Veronika Rusová 724 524 435 1 614 814,00 Kč
Stavební úpravy svážnice z Kroučové do oddělení 636 Lesy ČR s.p. Veronika Rusová 724 524 435 1 358 477,00 Kč
Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň Mikroregion Litavka Ing.Josef Stehlík 311685134 148 900 000,00 Kč
Tůně Přehvozdí p.Martin Benda p.Martin Benda 724 524 435 1 781 262,00 Kč
Zpomalení nárazového odtoku srážkových vod v Unětickém potoce Letiště Praha a.s. Ing.Karel Biskup 606 721 648 5 448 030,00 Kč
Kanalizace a vodovod Všeradice Obec Všeradice BC. Bohuslav Stibal MBA 311 684 281 93 366 000,00 Kč
Celková oprava lesní cesty Libomyšl Nowastav a.s. Daniel Grosman 777 721 431 1 349 997,00 Kč
Odstranění povodňových škod v městských lesích Město Český Brod Jan Kopáček 605 064 519 1 299 771,00 Kč
Odbahnění rybníka Lhotecký Obec Svinaře Vladimír Roztočil 316 841 631 140 583,00 Kč
Oprava hrází a výpustí rybníku Žába a Nádynek Obec Svinaře Vladimír Roztočil 316 841 631 1 999 715,00 Kč
Bezbarierové chodníky Broumy – Skryjská ul. Obec Broumy Petr Ubry 311 585 111 5 193 342,00 Kč
Tůně Tuchoraz Hájek p. Robert Vašata Robert Vašata 1 887 962,00 Kč
Návštěvnické centrum Srní Správa Národního parku Šumava Mgr. Pavel Hubený 731 530 296 61 191 341,00 Kč
Sběrný dvůr Loděnice Obec Loděnice Václav Bauer 311 517 926 3 799 034,00 Kč
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice Obec Chrustenice Ing. Radomil Urban 311 672 117 35 056 434,00 Kč
Oprava krytu vozovky ul. Pod Bory, Králův Dvůr – 2.etapa Město Králův Dvůr Petr Vychodil 606 668 879 3 870 000,00 Kč
Rozvody kanalizace a čistírny odpadních vod v obcích Krakov, Panoší Újezd  – část stavby Sdružení obcí mikroregionu Balkán František Závora 724 185 267 30 251 761,00 Kč
Výstavba kanalizace a ČOV Cerhovice Městys Cerhovice Petr Frei 311 577 556 124 210 000,00 Kč
Rekonstrukce polní cesty VCP 7 v k.ú. Svatá a k.ú. Černín u Zdic ČR státní pozemkový úřad Andrea Čápová 311 653 091 1 987 752,00 Kč
Skládka Křižatky – Monitoring uzavřené skládky Město Králův Dvůr Petr Vychodil 606 668 879 95 200,00 Kč
Obec Panoší Újezd – kanalizační přípojky Obec Panoší Újezd Mgr. Josef Heller 724 185 269 3 257 555,00 Kč
Homogenizace vozovky Panoší Újezd Obec Panoší Újezd Mgr. Josef Heller 724 185 269 1 540 735,00 Kč
Obytná zóna v zástavbě RD ve Svinařích p. Vladimír Roztočil p. Vladimír Roztočil 603 259 439 3 666 468,00 Kč
Svinaře – ČOV, kanalizace a II.etapa vodovod Obec Svinaře p. Vladimír Roztočil 226 200 543 50 280 340,00 Kč
Obec Svinaře – kanalizační a vodovodní přípojky Obec Svinaře p. Vladimír Roztočil 226 200 543 5 876 596,00 Kč
Vodovodní řád “Z” Nová Ves – Zlonín Obec Nová Ves P. Jiří Melichar 315 684 097 4 352 929,00 Kč
Svinaře lokalita Nucasa Nucasa s.r.o. p. Tomáš Roztočil 732 708 458 4 299 042,00 Kč
Splašková kanalizace Svinaře – 2.stavba Obec Svinaře p. Vladimír Roztočil 226 200 543 4 622 552,00 Kč
Rozšíření ČOV Sedlec Obec Sedlec p. Ing. Zdeněk Veselý 724 192 181 5 385 833,00 Kč
Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD Obec Panoší Újezd Mgr. Josef Heller 724 185 269 2 960 000,00 Kč
Splašková kanalizace Libomyšl Obec Libomyšl p. Václav Červenka 311 537 779 38 262 000,00 Kč
Rekonstrukce místní obslužné komunikace v obci Tmaň Obec Tmaň Mgr. Pavel Pavlásek 311 689 884 5 469 125,00 Kč
Tůně Poděbrady Huslík ZO ČSOP Polabí p.Luboš Vaněk 603 864 822 1 894 999,00 Kč
Rekonstrukce polní cesty C1A, interakční prvek IP5 a rekonstrukce plní cesty C1B v k.ú.Žebrák STRABAG a.s. Ing. Richard Romolini 602 224 270 8 777 157,00 Kč