Název zakázky
Zadavatel
Cena bez DPH
Ohrazenický potok Jince

Povodí Vltavy s.p.

2 312 635,00 Kč

Tůně a mokřady Cerhovice

Městys Cerhovice

5 583 989,00 Kč

Vodovod pro obec Vižina

Obec Vižina

15 163 318,00 Kč

Stavba místní komunikace v lokalitě Skalka

Obec Broumy

5 498 681,00 Kč

Rekonstrukce brodu a části polní cesty P 11 v k.ú. Chodouň

ČR státní pozemkový úřad

1 434 387,00 Kč

Oprava kanalizační sítě

Letiště Praha a.s.

2 797 368,00 Kč

Stavební úpravy lesní cesty Pilařák II -2.etapa

Lesy ČR s.p.

1 614 814,00 Kč

Stavební úpravy svážnice z Kroučové do oddělení 636

Lesy ČR s.p.

1 358 477,00 Kč

Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň

Mikroregion Litavka

148 900 000,00 Kč

Tůně Přehvozdí

p.Martin Benda

1 781 262,00 Kč

Zpomalení nárazového odtoku srážkových vod v Unětickém potoce

Letiště Praha a.s.

5 448 030,00 Kč

Kanalizace a vodovod Všeradice

Obec Všeradice

93 366 000,00 Kč

Celková oprava lesní cesty Libomyšl

Nowastav a.s.

1 349 997,00 Kč

Odstranění povodňových škod v městských lesích

Město Český Brod

1 299 771,00 Kč

Odbahnění rybníka Lhotecký

Obec Svinaře

140 583,00 Kč

Oprava hrází a výpustí rybníku Žába a Nádynek

Obec Svinaře

1 999 715,00 Kč

Bezbarierové chodníky Broumy – Skryjská ul.

Obec Broumy

5 193 342,00 Kč

Tůně Tuchoraz Hájek

p. Robert Vašata

1 887 962,00 Kč

Návštěvnické centrum Srní

Správa Národního parku Šumava

61 191 341,00 Kč

Sběrný dvůr Loděnice

Obec Loděnice

3 799 034,00 Kč

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice

Obec Chrustenice

35 056 434,00 Kč

Oprava krytu vozovky ul. Pod Bory, Králův Dvůr – 2.etapa

Město Králův Dvůr

3 870 000,00 Kč

Rozvody kanalizace a čistírny odpadních vod v obcích Krakov, Panoší Újezd  – část stavby

Sdružení obcí mikroregionu Balkán

30 251 761,00 Kč

Výstavba kanalizace a ČOV Cerhovice

Městys Cerhovice

124 210 000,00 Kč

Rekonstrukce polní cesty VCP 7 v k.ú. Svatá a k.ú. Černín u Zdic

ČR státní pozemkový úřad

1 987 752,00 Kč

Skládka Křižatky – Monitoring uzavřené skládky

Město Králův Dvůr

95 200,00 Kč

Obec Panoší Újezd – kanalizační přípojky

Obec Panoší Újezd

3 257 555,00 Kč

Homogenizace vozovky Panoší Újezd

Obec Panoší Újezd

1 540 735,00 Kč

Obytná zóna v zástavbě RD ve Svinařích

p. Vladimír Roztočil

3 666 468,00 Kč

Svinaře – ČOV, kanalizace a II.etapa vodovod

Obec Svinaře

50 280 340,00 Kč

Obec Svinaře – kanalizační a vodovodní přípojky

Obec Svinaře

5 876 596,00 Kč

Vodovodní řád “Z” Nová Ves – Zlonín

Obec Nová Ves

4 352 929,00 Kč

Svinaře lokalita Nucasa

Nucasa s.r.o.

4 299 042,00 Kč

Splašková kanalizace Svinaře – 2.stavba

Obec Svinaře

4 622 552,00 Kč

Rozšíření ČOV Sedlec

Obec Sedlec

5 385 833,00 Kč

Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD

Obec Panoší Újezd

2 960 000,00 Kč

Splašková kanalizace Libomyšl

Obec Libomyšl

38 262 000,00 Kč

Rekonstrukce místní obslužné komunikace v obci Tmaň

Obec Tmaň

5 469 125,00 Kč

Tůně Poděbrady Huslík

ZO ČSOP Polabí

1 894 999,00 Kč

Rekonstrukce polní cesty C1A, interakční prvek IP5 a rekonstrukce plní cesty C1B v k.ú.Žebrák

STRABAG a.s.

8 777 157,00 Kč

Hořovice – propojení lokalit Sklenářka a Stareč

VAK Beroun a.s.

3 733 533,- Kč

Oprava rybníka Kučerák

Hydro & Kov s.r.o.

4 111 111,- Kč

Kanalizace a ČOV v obci Doubek

Obec Doubek

35 598 131,- Kč

Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby

Obec Zdiby

65 066 200,25,- Kč

Rozšíření kanalizace Zdiby – 2.část

Obec Zdiby

41 889 729,29,- Kč

Splašková kanalizace v obci Hatě a Hodyně

Obec Skuhrov

29 954 217,- Kč

Kanalizační přípojky v obcích Hatě a Hodyně

Obec Skuhrov

5 603 361,- Kč

Chaloupky – propojení zdrojů

Obec Chaloupky

3 046 770,- Kč

Kanalizace a ČOV Tuchoraz

Obec Tuchoraz

58 858 885,- Kč

Mukařov – tlaková kanalizace při souběhu s vodovodem

Obec Mukařov

11 203 009,78,- Kč

Mukařov, Srbín, Žernovka – vodovod, vodovod region Jih

Obec Mukařov

52 368 083,76,- Kč

Rekonstrukce části místní komunikace v obci Skuhrov-Hatě

Obec Skuhrov

1 255 034,71,- Kč

Rekonstrukce části místní komunikace v obci Svinaře-Lhotka II

Obec Svinaře

1 749 890,- Kč

Rekonstrukce místní komunikace ulice U Skalských v obci Tlustice

Obec Tlustice

5 088 828,83,-Kč

Oprava chodníků v Záluží

Obec Záluží

1 262 188,- Kč

Křižovatka mezi ul. K Cihelně a Slunečná, Trubín

Obec Trubín

630 000,- Kč

Rekonstrukce lesní cesty (Kostelec nad Černými lesy -Přehvozdí)

Frama, spol.s.r.o.

3 295 567,19,- Kč

Tůně Milovice Josefov II

Město Milovice

4 140 220,74,- Kč

Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice

Obec Tlustice

23 064 000,- Kč

Trubín – kanalizace, vodovod a přípojky v ul.Za Úvozem a Větrná

Obec Trubín

13 719 037,- Kč

Chodníky v ulici Žižkova a 5.května

Město Zdice

4 475 613,97,- Kč

Oprava stávajících komunikací ve Zdicích a Černíně

Město Zdice

1 940 676,33,-Kč

Rekonstrukce MVN Černín

Město Zdice

3 568 343,89,-Kč

Svinaře-vodovod-4.etapa

Obec Svinaře

14 851 850,71,-Kč

Vodní nádrž Vižina-oprava

Obec Vižina

1 477 059,-Kč